گوشی آنر 50 لایت با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی آنر 50 لایت با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی آنر X7 با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی آنر X7 با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی آنر X8 با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی آنر X8 با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی آنر X7 با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی آنر X7 با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت