تبدیل جک 3.5 میلی متر به Type-C گیمینگ ایسوس مدل Al NOISE MIC ADAPTER
تبدیل جک 3.5 میلی متر به Type-C گیمینگ ایسوس مدل Al NOISE MIC ADAPTER
میکروفون گیمینگ ریزر مدل  SEIREN V2 X
میکروفون گیمینگ ریزر مدل SEIREN V2 X
میکروفون گیمینگ ریزر مدل SEIREN V2 PRO
میکروفون گیمینگ ریزر مدل SEIREN V2 PRO
میکروفون گیمینگ ریزر مدل  Seiren Mini
میکروفون گیمینگ ریزر مدل Seiren Mini