مانیتور 22 اینچ جی پلاس مدل 225LN
مانیتور 22 اینچ جی پلاس مدل 225LN
مانیتور 27 اینچ جی‌پلاس مدل 274LN
مانیتور 27 اینچ جی‌پلاس مدل 274LN
مانیتور 24 اینچ جی‌پلاس مدل 245LN
مانیتور 24 اینچ جی‌پلاس مدل 245LN